Poznaj Centrum Certyfikacji

Jednostka Certyfikująca Osoby zajmuje się certyfikowaniem kwalifikacji osób, które wystąpiły o ich potwierdzenie. Wyspecyfikowanym w Programach Certyfikacji warunkiem uczestnictwa w tym procesie jest ukończenie odpowiedniego szkolenia. Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym wyniku egzaminu wydawany jest certyfikat potwierdzający kwalifikacje.

Siedziba Centrum Certyfikacji znajduje się w Krakowie przy ulicy Opolskiej 12a, nasze usługi świadczymy dla partnerów z całej Polski. Działamy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzać kompleksową, wiarygodną i bezstronną ocenę kwalifikacji osób ubiegających się o ich potwierdzenie wydanym certyfikatem Jednostki Certyfikującej Osoby.

Certyfikacja

Centrum Certyfikacji pozwala na uzyskanie certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Jednostka Certyfikująca dokonuje oceny umiejętności nabytych w trakcie kursu odbywających się w uznanych przez Centrum ośrodkach szkolenia i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne skutkujące uzyskaniem dokumentu potwierdzającego ich nabycie. Certyfikaty wydawane przez Centrum Certyfikacji są zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012, dzięki czemu uprawniają one do podjęcia pracy w wielu krajach Europy, pod warunkiem braku regulacji państwowych w danym kraju w zakresie posiadanych kwalifikacji.

Certyfikacja

Jesteś zainteresowany certyfikacją kwalifikacji, skontaktuj się z Jednostka.

Kontakt z Jednostką