Jednostka Certyfikująca

Centrum Certyfikacji - Jednostka Certyfikująca Osoby profesjonalnie zajmuje się sprawdzaniem kwalifikacji osób chętnych przejść proces certyfikacji, po ukończonym szkoleniu w uznanym przez Centrum ośrodku szkolenia.

Pozytywnie zaliczone egzaminy kończą się uzyskaniem certyfikatu, poświadczające uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonania określonej zakresem certyfikatu pracy.

Centrum Certyfikacji działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012. Norma ta określa wytyczne dotyczące Jednostek Certyfikujących Osoby. Dzięki spełnianiu warunków określonych w tej normie jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższy poziom przeprowadzenia egzaminu, z gwarancją bezstronnego wyniku.

Współpracujemy z ośrodkami szkolenia z całej Polski. Nasi egzaminatorzy przeprowadzają kompleksowe egzaminy sprawdzające wiedzę uczestników po szkoleniach w uznanych ośrodkach. W zależności od rodzaju kwalifikacji egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym wyniku egzaminu, kandydaci otrzymują certyfikat poświadczający ich kwalifikacje do wykonywania określonej pracy. Zaświadczenia wystawiane przez Centrum Certyfikacji obowiązują w krajach, które zobowiązały się do stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012. Należą do nich między innymi: Austria, Belgia, Niemcy, Niemcy, Francja, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania, Włochy Szwajcaria. Jeżeli w danym kraju nie ma innej regulacji prawnej, posiadanie certyfikatu poświadczającego posiadanie kwalifikacji jest niezbędne do podjęcia pracy w jego zakresie.

Jesteś zainteresowany certyfikacją kwalifikacji, skontaktuj się z Jednostka.

Kontakt z Jednostką