Informacja dla ośrodków szkolenia

Wyspecyfikowanym warunkiem przystąpienia do procesu certyfikacji, zgodnie z wdrożonymi w Centrum Certyfikacji Programami Certyfikacji, jest ukończenie przez kandydata odpowiedniego szkolenia.

W tym zakresie Centrum Certyfikacji uznaje ośrodki szkolenia do realizacji szkolenia, na podstawie określonych przez Centrum założeń do programów szkolenia.

Uznanie obejmuje weryfikację ośrodka szkolenia pod kątem spełnienia wymagań w zakresie posiadania odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia szkoleń w części teoretycznej, posiadanie odpowiednio kwalifikowanej kadry, jak i możliwości prowadzenia zajęć praktycznych i egzaminu kwalifikacyjnego. W zakresie uznania ośrodka Jednostka powołuje egzaminatora do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Zapraszamy do współpracy Ośrodki Szkolenia, które chcą poszerzyć swoją ofertę o szkolenia zakończone nadawaniem kwalifikacji zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012.

Jesteś zainteresowany współpracą i poszerzeniem oferty szkoleń ośrodka proszę o kontakt.

Kontakt z Jednostką