ISO 9001:2015 – zmiany w normie

Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny zapowiedział na rok 2015 wprowadzenie zmian w normie ISO 9001. Ostateczna wersja normy ISO 9001:2015 zostanie opublikowana we wrześniu 2015r., jednak już teraz warto zapoznać się z proponowanymi zmianami. Po tym terminie organizacja, która ma wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) będzie miała 3 lata na dostosowanie swojego systemu do nowej normy. W związku z tym, warto dowiedzieć się jakie zmiany znajdą odzwierciedlenie w nowym standardzie.

O szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane i zinterpretowane zmiany w normie. Ponadto zademonstrujemy praktyczne przykłady zastosowania znowelizowanego standardu. Szkolenie to umożliwi Państwu przygotowanie swojej organizacji do spełnienia nowych wymagań, poprzez nabycie niezbędnej wiedzy do wdrożenia zmian w normie ISO 9001:2015

Program

Cele stosowania norm z rodziny ISO 9001

Powody i zasady wprowadzania zmian w normie ISO 9001 – konsekwencje dla jednostek certyfikujących oraz dla certyfikowanej organizacji

Interpretacja proponowanych zmian wymagań normy ISO 9001:2015

Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń między prowadzącym a uczestnikami szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób pełniących funkcje auditorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością, pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, pracowników działów jakości oraz wszystkich zainteresowanych tematyką systemów zarządzania, mających wcześniejszą styczność z normą ISO 9001.

Cena szkolenia

350 zł netto + VAT/1 osoba

Cena szkolenia obejmuję wynajem sali szkoleniowej, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, wydanie powszechnie uznawanego zaświadczenia/certyfikatu o odbyciu szkolenia.

Miejsce szkolenia

Białystok/Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

tel.: 570 722476

tel.: 570 PCCISO

ZOBACZ TERMINARZ
Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO