Auditor Wewnętrzny ZSZ

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001

Szkolenie skierowane jest do osób chcących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności dotyczące systemów zarządzania. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady interpretacji treści norm. Ciekawe powiązanie zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, pozwala zdobyć niezbędne umiejętności wykorzystywane później w procesie auditowania.

Etapem końcowym szkolenia jest ocena postępów uczestnika na poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez egzamin pisemny. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania certyfikatu ukończenia kursu auditora wewnętrznego.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

  • samodzielne i profesjonalne przeprowadzanie auditów w organizacji;
  • efektywna ocena i doskonalenie systemów zarządzania;
  • umiejętność sporządzania poprawnych raportów.

Wszystkie materiały szkoleniowe oraz kompetencje trenerów są nadzorowane przez Polskie Centrum Certyfikacji sp. z o.o.

Zarezerwuj miejsce

 

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

tel.: 570 722476

tel.: 570 PCCISO

ZOBACZ TERMINARZ
Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO