SZKOLENIA

Szkolenie zarządzania jakością

Auditor Wewnętrzny ZSZ

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001

Więcej

Auditor Wiodący

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001

Więcej

Pełnomocnik ZSZ

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Więcej

Auditor Wewnetrzny SZJ

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Więcej

Auditor Wewnętrzny ZSZ wg ISO 9001, ISO 14001

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Więcej

ISO 9001:2015 – zmiany w normie

Więcej

ISO 9001:2015 – planowane zmiany (e-learning)

Więcej

ISO 9001:2015 – nowe wymagania Systemu Zarządzania Jakością

ISO 9001:2015 - nowe wymagania Systemu Zarządzania Jakością

Więcej

Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie szkoleń, które są doskonałą formą podniesienia kompetencji. Szkolenia mają formę otwartą i są skierowane do Klientów planujących certyfikację lub posiadających certyfikowany system zarządzania.

Na tle innych firm szkoleniowych, szkolenia organizowane przez Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o., wyróżnia forma ich prowadzenia. Nie są to bowiem bierne prelekcje, lecz panele dyskusyjne mające na celu skłonić uczestników do aktywnego udziału w licznych ćwiczeniach. Wykwalifikowany zespół trenerów w ciekawy, nowatorski i przystępny sposób dzieli się swą wiedzą, tak by uczestnicy mogli poznać aspekty zarówno strony teoretycznej, jak i praktycznej przedstawianych zagadnień.

Jeśli nasza oferta nie zawiera szkolenia, którym byliby Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt. Jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia przygotować bezpłatny projekt indywidualnego harmonogramu.

            Podstawowe informacje:

  1. Każdy z uczestników otrzymuje komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych.
  2. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od tematu oraz indywidualnych potrzeb Klienta i trwa od 1 do 3 dni.
  3. Cena szkolenia uwarunkowana jest liczbą dni szkoleniowych, tematyką, ilością uczestników oraz miejscem realizacji.
  4. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu jest certyfikat – w przypadku zdanego egzaminu, lub zaświadczenie – jeśli szkolenie nie kończy się egzaminem.

 

Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych w Dolnośląskim Urzędzie Pracy.

Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO