Procedura certyfikacji

6 kroków
do certyfikacji

Dzięki współpracy z Polskim Centrum Certyfikacji
zdobędziesz certyfikat bez wysiłku.

Przeprowadzimy Twoją Organizację przez cały proces.

1
WNIOSEK

Pierwszym krokiem w procesie certyfikacji jest wypełnienie przez Klienta WNIOSKU O WYCENĘ KOSZTÓW CERTYFIKACJI

Pobierz wniosek o wycenę

2
ANALIZA

Analiza informacji zawartych we wniosku pozwala na sporządzenie i przedstawienie Klientowi OFERTY określającej czas trwania auditu, jego zakres oraz całkowity koszt trzyletniego cyklu certyfikacji.

3
UMOWA

Akceptacja oferty stanowi podstawę do dostarczenia Klientowi UMOWY zawierającej istotne postanowienia procesu certyfikacji. Na tym etapie wyznaczany jest opiekun Organizacji odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z Klientem podczas trwania procesu certyfikacji. Podpisanie umowy pozwala na rozpoczęcie procesu certyfikacji.

4
AUDIT I i II ETAP

Dedykowany Opiekun w porozumieniu z Organizacją ustala dogodny termin przeprowadzenia AUDITU. Wyznaczany jest również zespół kompetentnych auditorów  z danej branży. Audit certyfikacyjny przeprowadzany jest w dwóch etapach, w I etapie auditor wydaje opinię na temat dokumentacji, w etapie II opiniuje skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania Klienta.

5
RAPORT

Po zakończeniu auditu Jednostka certyfikująca otrzymuje RAPORT zawierający dokładne ustalenia i wnioski z auditu oraz ewentualne niezgodności.

6
CERTYFIKAT

Decyzję o wydaniu CERTYFIKATU podejmuje Prezes PCC Sp. z o.o. na podstawie opinii zebranych podczas procesu certyfikacji. Certyfikat jest ważny przez 3 lata.

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

CERTYFIKATY
PROCEDURY
Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
 

Facebook