Czas auditu

Opłaty związane z certyfikacją, nadzorem oraz ponowną certyfikacją

Cena za audit ustalana jest na podstawie czasu pracy audytorów według tabelek zamieszczonych poniżej

Liczba osobodni może ulec zmniejszeniu (maksymalnie do 30%) lub zwiększeniu.
Przy kalkulacji czasu trwania auditu uwzględniane są czynniki zwiększające i zmniejszające mogące wpływać na planowanie czasu pracy auditorów.

Czas auditów w nadzorze powinien wynosić ok. 1/3 liczby dni auditu certyfikującego.

Opis kategorii złożoności odnoszących się do charakteru, liczby i wagi aspektów środowiskowych:

Wysoka – duża liczba aspektów środowiskowych o znaczącym charakterze i wadze
Średnia – przeciętna liczba aspektów środowiskowych o średnim charakterze i wadze
Niska – mała liczba aspektów środowiskowych o niskim charakterze i wadze
Ograniczona – bardzo ograniczona liczba aspektów środowiskowych o ograniczonym charakterze i wadze
Specjalna – ta kategoria wymaga dodatkowego, specjalnego rozważenia podczas planowania auditu.

Czynniki zmniejszające czas pracy auditorów
 • Klient nie jest „odpowiedzialny za projektowanie”, lub w zakresie nie ma innych elementów normy (tylko QMS);
 • Niskie ryzyko związane z wyrobami lub procesami;
 • Bardzo mały oddział w stosunku do liczby pracowników;
 • Dojrzałość systemu zarządzania;
 • Audit połączony systemu zintegrowanego składającego się z dwóch lub więcej kompatybilnych systemów zarządzania;
 • Wcześniejsza znajomość systemu zarządzania klienta;
 • Gotowość klienta do certyfikacji (np. Klient już jest certyfikowany lub uznany zgodnie z innym programem strony trzeciej);
 • Działania o niskiej złożoności, np.: procesy związane z jedną główną działalnością, identyczne działania wykonywane na wszystkich zmianach, znaczną część personelu pełniącego podobną, prostą funkcję;
 • W składzie personelu znajdują się osoby pracujące „poza lokalizacją”, np. handlowcy, kierowcy, personel wykonujący usługi, itd.
Czynniki zwiększające czas pracy auditorów
 • Skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek lub lokalizację, w których prowadzona jest działalność
 • Personel mówiący kilkoma językami i konieczność korzystania z tłumacza
 • Duży teren w stosunku do liczby pracowników
 • Duża liczba przepisów regulujących działalność organizacji
 • Systemy obejmujące bardzo skomplikowane procesy lub stosunkowo dużą liczbę nietypowych czynności
 • Procesy związane z zastosowaniem kombinacji sprzętu, oprogramowania, technologii i usług
 • Działania wymagające wizytowania miejsc tymczasowych
 • Większa wrażliwość w odbiorze środowiska w porównaniu z typowymi sektorami przemysłu
 • Opinie zainteresowanych stron
 • Pośrednie aspekty wymagające zwiększenia czasu auditu (np. relacje z siedzibą główną lub lokalnymi władzami)
 • Dodatkowe/nadzwyczajne aspekty środowiska dla sektora
 • Dodatkowe/nadzwyczajne pozwolenia/przepisy ustawodawcze dla sektora
Tab. – Określenie czasu pracy auditorów dla ISO 9001
  Liczba pracowników Czas pracy auditorówpodczas oceny w procesie certyfikacji (liczba auditoro-dni)
 1 – 5 1,5
 6 – 10 2
 11 – 25 3
 26 – 45 4
 46 – 65 5
 66 – 85 6
 86 – 125 7
 126 – 175 8
 176 – 275 9
 276 – 425 10
 426 – 625 11
 626 – 875 12
 876 – 1175 13
 1176 – 1550 14
 1551 – 2025 15
 > 2026 zgodnie z powyższą tendencją
Tab Określenie czasu pracy auditorów dla ISO 14001, ISO 18001, OHSAS
Efektywna liczba personelu Czas trwania auditu (Etap 1 + Etap 2)
złożoność
wysoka średnia niska ograniczona
1-5 3 2,5 2,5 2,5
6-10 3,5 3 3 3
11-15 4,5 3,5 3 3
16-25 5,5 4,5 3,5 3
26-45 7 5,5 4 3
46-65 8 6 4,5 3,5
66-85 9 7 5 3,5
86-125 11 8 5,5 4
126-175 12 9 6 4,5
176-275 13 10 7 5
276-425 15 11 8 5,5
426-625 16 12 9 6
626-875 17 13 10 6,5
876-1175 19 15 11 7
1176-1550 20 16 12 7,5
1551-2025 21 17 12 8
2026-2675 23 18 13 8,5
2676-3450 25 19 14 9
>3451 zgodnie z powyższą tendencją
Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
 

Facebook