Nowe edycje norm ISO 9001 i ISO 14001

Komunikat

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,
przypominamy, że Klienci posiadający certyfikat wydany przez PCC Sp. z o.o. na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005 w celu utrzymania ważności akredytowanej certyfikacji zobowiązani są wdrożyć wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10 i/lub PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz poddać się ocenie auditowej na zgodność z nowymi normami do dnia 15.09.2018r.

Przejście na nową normę może nastąpić podczas auditu ponownej certyfikacji lub nadzoru. Jeżeli zaś organizacja będzie chciała przejść na nową normę pomiędzy zaplanowanymi audytami, może to zrobić w ramach auditu dodatkowego (specjalnego). W przypadku auditu w nadzorze, po pozytywnej ocenie, certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 i/lub PN-EN ISO 14001:2015-09 wydany będzie w granicach ważności dotychczasowego certyfikatu.

W przypadku pozytywnego wyniku auditu wydane dokumenty certyfikacyjne będą poza akredytacją oraz dodatkowo zostaną wydane certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005 z datą ważności do 14.09.2018 r. z symbolem akredytacji PCA.  Po uzyskaniu akredytacji przez PCC Sp. z o.o.  (druga połowa 2017r) wydane certyfikaty na zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i/lub PN-EN ISO 14001:2015-09 zostaną wymienione na koszt jednostki certyfikującej.

Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. wdrożyło system certyfikacji systemów zarzadzania w oparciu o nowe wydania norm i jest przygotowane do realizacji auditów na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 i/lub PN-EN ISO 14001:2015-09.

Nowi Klienci ubiegający się o certyfikację w PCC Sp. z o.o. mogą nadal wnioskować o przeprowadzenie oceny zgodności wdrożonego systemu zarządzania w oparciu o PN-EN ISO 9001:2009 i/lub PN-EN ISO 14001:2005 (wnioski takie przyjmowane będą do 15.09.2017r.) lub poddać się ocenie na zgodność z nowymi normami PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09.

Informacje dodatkowe:
Organizacja posiadająca certyfikat, w ramach przystąpienia do cyklicznych auditów, we Wniosku o aktualizację danych, powinna zadeklarować chęć poddania się certyfikacji na zgodność z nowymi wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i/lub PN-EN ISO 14001:2015-09.
Czas auditu, podczas którego organizacja dokonuje przejścia na nową normę będzie nieznacznie zwiększony. Spowodowane jest to wymogiem oceny spełnienia wszystkich nowych wymagań. Czas auditu będzie określany dla każdej organizacji indywidualnie. Przeprowadzenie auditu w nadzorze wg nowego wydania norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i/lub PN-EN ISO 14001:2015-09 będzie poprzedzało podpisanie aneksu do umowy.

 

 

Aby podejść do zmiany należy upewnić się:

  • czy wdrożony SZ w organizacji spełnia wymagania nowych norm,
  • czy wymagania nowych norm obejmują całą organizację,
  • czy w organizacji zaplanowano zdobycie wiedzy przez personel w zakresie nowych wymagań?

 

W przypadku pytań związanych z przejściem na nowe normy służymy pomocą pod nr tel. 570 722 476 lub 570 PCC ISO.

PCC prowadzi również szkolenia z wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09. Zgłoszenia na szkolenia należy wysyłać na adres biuro@centrumcertyfikacji.pl

 

Wydane wcześniej certyfikaty tracą swoją ważność z dniem 15.09.2018 r.

 

Mając na uwadze Państwa dobro i bezpieczeństwo, informujemy, że ostatecznie audity potwierdzające spełnienie wymagań nowej normy powinny być przeprowadzone w ramach ostatniego auditu w nadzorze lub ponownej certyfikacji lub auditu dodatkowego w terminie do 15.06.2018 r., ponieważ przeprowadzenie auditu w terminie późniejszym może być obarczone ryzykiem braku czasu na usuniecie ewentualnych niezgodności.

Proces certyfikacji

Wniosek
Analiza
Umowa
Audit
Raport
6
Certyfikat

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO