PN-N-18001: Bezpieczeństwo i higiena pracy

banner-PN-N-18001

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Ogólne informacje

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy określa metody skutecznego zapobiegania przyczynom powstawania chorób zawodowych oraz czynnikom powodującym utratę zdrowia lub życia pracowników.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy pozwala uporządkować i usystematyzować wszystkie związane z bezpieczeństwem w firmie. Ideą działania PN-N-18001 jest udokumentowana zaangażowanie zarówno kierownictwa jak i każdego pracownika.

Norma zobowiązuje do doskonalenia systemu BHP funkcjonującego w organizacji oraz podnoszenia świadomości pracowników i ich zaangażowania w poprawę BHP.

Certyfikat systemu BHP stanowi obiektywny dowód zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Korzyści
  • ograniczenie do minimum występowania wypadków przy pracy, tym samym redukcja kosztów ubezpieczenia
  • zminimalizowanie występowania chorób zawodowych
  • działania ukierunkowane na zapewnienie stałej poprawy stanu BHP funkcjonującego w organizacji
  • zwiększenie wydajności i jakości pracy dzięki polepszeniu warunków pracy
  • poprawa wizerunku firmy w oczach klientów, dostawców, władz oraz inwestorów
  • ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP

Proces certyfikacji

Wniosek
Analiza
Umowa
Audit
Raport
6
Certyfikat

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
 

Facebook