Wymagania certyfikacyjne

Przygotowując Organizację do certyfikacji należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  1. Zgłoszony do certyfikacji system zarządzania powinien funkcjonować w Organizacji co najmniej przez 3 miesiące (od daty zatwierdzenia pierwszego wydania dokumentacji).
  2. W obszarach Organizacji Klienta zgłoszonych do certyfikacji muszą być przeprowadzone audity wewnętrzne.
  3. Najwyższe kierownictwo Organizacji musi przeprowadzić przegląd zarządzania wdrożonego systemu.
  4. Klient z odpowiednim wyprzedzeniem musi dostarczyć dokumentację wskazaną przez PCC Sp. z o.o., niezbędną do zaplanowania auditu i do wstępnej oceny systemu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Skontaktuj sięZobacz procedurę certyfikacji
Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO