Wdrażanie

Opis wdrażania

Wdrażanie systemów zarządzania w organizacjach o różnym profilu działania, jest bardzo popularną i skuteczną metodą osiągania wyznaczonych celów.

Podczas wdrażania SZ firma zwraca uwagę na trzy główne aspekty, a mianowicie na zysk przedsiębiorstwa, pozycję na rynku i zadowolenie klienta. Opracowanie i skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jest uzależnione od wielkości firmy i zaangażowania pracowników. W praktyce oznacza to duże i długoterminowe korzyści dla organizacji i jej klientów.

Przed przystąpieniem do procesu certyfikacji, organizacja powinna posiadać wdrożony oraz sprawnie funkcjonujący system zarządzania (minimum 3 miesiące).

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem wdrażania SZ, jest przeprowadzenie oceny strategii przedsiębiorstwa, która pomoże określić przyszły kształt systemu oraz zasady jego funkcjonowania. Normy ISO pokazują co powinien zawierać SZ, jednak sposób przełożenia tego na strategię, zależy tylko od organizacji.

Zobacz procedurę certyfikacji
Wdrożenie systemu zarządzania polega na:
  1. Identyfikacji systemu zarządzania
  2. Przygotowaniu harmonogramu prac
  3. Aktualizacji celów i strategii oraz opracowaniu polityki jakości
  4. Szkoleniu Pełnomocnika i zespołów roboczych
  5. Opracowaniu dokumentacji
  6. Szkoleniu auditorów wewnętrznych
  7. Badaniu i doskonaleniu systemu
  8. Opracowaniu Księgi Systemu Zarządzania
  9. Audit wewnętrzny i działania korygujące (o ile wystąpiły niezgodności)
  10. Zgłoszenie do certyfikacji.

Uwaga: Czas wdrożenia Systemu Zarządzania zależy od wielkości organizacji i średnio waha się od ok. 3 miesięcy do roku.

Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. jako Jednostka Certyfikująca nie prowadzi działalności wdrożeniowej.

Skontaktuj się
Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO