ISO 9001: Jakość

banner-ISO-9001

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Jakość

Ogólne informacje

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 jest międzynarodowym standardem funkcjonowania przedsiębiorstw cieszącym się największą rozpoznawalnością i uznaniem na świecie.

ISO 9001 jest podstawą do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością. Norma jest skonstruowana uniwersalnie. Nie zawiera wymagań dotyczących wyrobu, bo nie jest normą techniczną. Opiera się tylko na wymaganiach dotyczących systemu zarządzania. Wymagania te pozwalają na wdrożenie SZJ zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, jak i w administracji publicznej, czyli bez względu na zakres ich działalności czy też wielkość. Istotą jest wdrożenie kompleksowe, w całej organizacji. Można uznać, że ISO 9001 pomaga organizacji w poprawie zadowolenia Klienta, ułatwia doskonalenie mechanizmów działania oraz przyczynia się do wzrostu motywacji pracowników

Przedsiębiorstwo, które wdrożyło SZJ wg normy ISO 9001 i potwierdziło certyfikatem skuteczność jego funkcjonowania, udowadnia swoim klientom, że jest wiarygodne, działa w sposób zorganizowany, gwarantujący wysoką jakość wyrobów i świadczonych usług.

Korzyści
  • wzrost satysfakcji klienta,
  • poprawa wydajności organizacji,
  • zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów,
  • wzrost konkurencyjności organizacji na rynku,
  • uporządkowanie prowadzonej działalności poprzez eliminację zbędnych działań,
  • sprawny obieg dokumentów i informacji wewnątrz organizacji,
  • stanowi uniwersalną podstawę do wdrożenia innych norm, dzięki mechanizmom zarządzania zintegrowanego.

Proces certyfikacji

Wniosek
Analiza
Umowa
Audit
Raport
6
Certyfikat

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
 

Facebook