ISO 22000: Bezpieczeństwo żywności

banner-ISO-22000

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Ogólne informacje

System zarządzania bezpieczeństwem żywności opracowano z myślą o uniknięciu skażenia żywności na każdym etapie produkcji oraz dostarczeniu konsumentom bezpiecznych wyrobów.System ISO 22000 jest standardem opracowanym głównie na potrzeby przemysłu spożywczego, ale również obejmuje swym zakresem organizacje zajmujące się produkcją opakowań, maszyn do produkcji wyrobów spożywczych, środków czyszczących, dodatków spożywczych i składników przeznaczonych do konsumpcji i innych pośrednio związanych z żywnością działalności.

Standard ISO 22000 pozwolił w znacznym stopniu ujednolicić reguły żywnościowe w całej UE. Podstawą do konstrukcji ISO 22000 była norma ISO 9001. Często można zauważyć, że oba te standardy często się łącza i współdziałają ze sobą, co pozwala na lepszą integrację istniejących w organizacji systemów.

Korzyści
  • wdrożenie efektywnej komunikacji ze wszystkimi ogniwami łańcucha żywnościowego,
  • dostarczanie produktów bezpiecznych dla konsumentów,
  • wzrost zadowolenia klientów wynikający z minimalizacji zagrożeń w procesie produkcji żywności,
  • obniżeniem kosztów działalności poprzez usystematyzowanie procesów organizacji,
  • wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa żywności,
  • podwyższenie bezpieczeństwa żywności, ograniczenie ryzyka i kosztów związanych ze zwrotami oraz odpowiedzialnością prawną za wyroby,
  • spełnienie wymagań prawnych dotyczących przemysłu spożywczego.

Proces certyfikacji

Wniosek
Analiza
Umowa
Audit
Raport
6
Certyfikat

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
 

Facebook