ISO 14001: Ochrona środowiska naturalnego

banner-ISO-14001

Ogólne informacje

System zarządzania środowiskiem pozwala uczynić organizację bardziej przyjazną środowisku poprzez optymalizację procesów oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom.

Założenia normy wskazują na ustanowienie celów środowiskowych, następnie opracowanie procedur, a w konsekwencji ocenę ich skuteczności. Duży nacisk kładzie na ciągłe doskonalenie działań organizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów społeczno-ekonomicznych.

Podobnie jak ISO 9001, norma środowiskowa dedykowana jest organizacjom działającym w dowolnym obszarze, bez względu na wielkość.

Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem jest dowodem na proekologiczne działanie organizacji, dzięki czemu wzrasta uznanie w oczach Klientów, daje pewność spełniania wymagań prawnych i innych przez organizację, jest silnym atutem marketingowym i daje przewagę konkurencyjności na rynku unijnym.

Korzyści
  • zwiększenie oszczędności energii i materiałów,
  • redukcja kosztów usuwania odpadów,
  • poprawa wizerunku organizacji wśród potencjalnych klientów i opinii publicznej,
  • wzrost świadomości wobec wymagań prawnych,
  • zapobieganie zaniedbaniom w zakresie odprowadzania dodatkowych opłat środowiskowych,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • zwiększenie gotowości i reagowania na ewentualne awarie środowiskowe .

Proces certyfikacji

Wniosek
Analiza
Umowa
Audit
Raport
6
Certyfikat
Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO