ISO 14001: Ochrona środowiska naturalnego

banner-ISO-14001

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Ogólne informacje

System zarządzania środowiskiem pozwala uczynić organizację bardziej przyjazną środowisku poprzez optymalizację procesów oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom.

Założenia normy wskazują na ustanowienie celów środowiskowych, następnie opracowanie procedur, a w konsekwencji ocenę ich skuteczności. Duży nacisk kładzie na ciągłe doskonalenie działań organizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów społeczno-ekonomicznych.

Podobnie jak ISO 9001, norma środowiskowa dedykowana jest organizacjom działającym w dowolnym obszarze, bez względu na wielkość.

Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem jest dowodem na proekologiczne działanie organizacji, dzięki czemu wzrasta uznanie w oczach Klientów, daje pewność spełniania wymagań prawnych i innych przez organizację, jest silnym atutem marketingowym i daje przewagę konkurencyjności na rynku unijnym.

Korzyści
  • zwiększenie oszczędności energii i materiałów,
  • redukcja kosztów usuwania odpadów,
  • poprawa wizerunku organizacji wśród potencjalnych klientów i opinii publicznej,
  • wzrost świadomości wobec wymagań prawnych,
  • zapobieganie zaniedbaniom w zakresie odprowadzania dodatkowych opłat środowiskowych,
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • zwiększenie gotowości i reagowania na ewentualne awarie środowiskowe .

Proces certyfikacji

Wniosek
Analiza
Umowa
Audit
Raport
6
Certyfikat

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 317  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
 

Facebook