ISO 50001: Zarządzanie energią

banner-ISO-50001

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Ogólne informacje

Decydując się na wdrożenie i certyfikację Systemu Zarządzania Energią wg normy PN-EN ISO 50001, organizacja powinna opracować i wprowadzić w życie swoją politykę energetyczną oraz ustanowić cele, zadania i plany działania.

Ciągłe doskonalenie wdrożonego SZE, który można łatwo zintegrować z innymi, istniejącymi już w firmie systemami zarządzania, ma w konsekwencji przyczynić się do skuteczniejszego wykorzystania zasobów energetycznych poprzez optymalizację procesów realizowanych w firmie pod kątem oszczędności energii, jak również przyczynić się do sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

Uzyskanie certyfikatu zgodności z tą normą to wysłanie sygnału wszystkim zainteresowanym stronom, że procesy realizowane w danej organizacji są zgodne z najlepszymi praktykami zarządzania energią.

W przypadku normy ISO 50001 sektorami branżowymi najbardziej zainteresowanymi tą normą są głównie: administracja publiczna, budownictwo, produkcja, energetyka, telekomunikacja, przemysł spożywczy.

Korzyści
  • atut marketingowy,
  • wykorzystanie potencjału oszczędnościowego i zmniejszenie zużycia energii,
  • redukcja kosztów wytwarzania i niższe opłaty za energię,
  • usprawnienie zarządzania organizacją (planowanie, ustalanie celów i zadań oraz programów w zakresie energii),
  • zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
  • większa wiarygodność wobec stron zainteresowanych,
  • regularne audity wewnętrzne i zewnętrzne umożliwiające szybkie wykrycie słabych miejsc powodujących zwiększone użycie energii,
  • ciągłe doskonalenie.

Proces certyfikacji

Wniosek
Analiza
Umowa
Audit
Raport
6
Certyfikat

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Wyślij zapytanie a otrzymasz bezpłatną ofertę certyfikacji dla Twojej firmy

Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
 

Facebook