Certyfikacja ISO

banner-Certyfikacja-ISO

...
ISO 9001

System zarządzania
jakością

Wybieram

System zarzadzania jakością to norma ciesząca się największą rozpoznawalnością i uznaniem na świecie. ISO 9001 pomaga organizacji w poprawie zadowolenia Klienta, ułatwia doskonalenie mechanizmów działania oraz przyczynia się do wzrostu motywacji pracowników.
...
ISO 14001

Ochrona środowiska
naturalnego

Wybieram

System zarządzania środowiskiem pozwala uczynić organizację bardziej przyjazną środowisku poprzez optymalizację procesów oraz zapobieganiu zanieczyszczeniom.
...
ISO 27001

Bezpieczeństwo
informacji

Wybieram

System zarządzania bezpieczeństwem informacji jest pomocny w zarządzaniu cennymi zasobami informacji a tym samym chronieniu ich.
...
ISO 22000

Bezpieczeństwo
żywności

Wybieram

System zarządzania bezpieczeństwem żywności opracowano z myślą o uniknięciu skażenia żywności na każdym etapie produkcji oraz dostarczeniu konsumentom bezpiecznych wyrobów.
...
PN-N-18001

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Wybieram

System zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy określa metody skutecznego zapobiegania przyczynom powstawania chorób zawodowych oraz czynnikom powodującym utratę zdrowia lub życia pracowników.
Kontakt
Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
Adres rejestrowy:
ul. Piłsudskiego 74 lok. 320   50-020 Wrocław
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO
Biuro regionalne i adres korespondencyjny:
ul. Kombatantów 4 lok. 125 C  15-102 Białystok
tel.: 570 722476
tel.: 570 PCCISO